Dopis pro rodiče – uzavření dětských skupin

Mateřská školka Na Zelené louce                                                                                                                                             .

K Zelené louce 90, Plzeň – Valcha
Montessori Plzeň, spolek, IČ: 228 39712

Mgr. Petr Vicenda, předseda spolku

                                                                                                               V Plzni dne 11. března 2020

Vážení rodiče,

platné nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně uzavření základních, středních a vyšších odborných škol od středy 11. března 2020 se sice nevztahuje na zařízení předškolní péče, vzhledem k tomu, že v případě dětských skupin se jedná o soukromá zařízení, jsou další případná rozhodnutí či preventivní opatření plně v kompetenci zřizovatele.

S přihlédnutím ke skutečnosti, že město Plzeň jako zřizovatel předškolních zařízení, rozhodlo nad rámec nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR o uzavření těchto zařízení (mateřských škol) s platností od 12. března 2020, rozhodl jsem z pozice zřizovatele dětských skupin DS Monte (Hvězdičky) a Montessori Plzeň (Sluníčka) o jejich uzavření, a to s platností od 12. března 2020 od 7,00 hodin na dobu neurčitou.

Tímto opatřením čelíme, stejně jako ostatní podobné subjekty, riziku šíření koronaviru.

            V souvislosti s čerpáním ošetřovného, na které má zaměstaný rodič v souvislosti s uzavřením zařízení nárok, vám poskytuji tyto informace:

1)     Zaměstnanému rodiči náleží ošetřovné.

2)     Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení.

3)     Vyplněný tiskopis zaměstnaný rodič předá neprodleně svému zaměstnavateli, který ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

4)     Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

5)     Ošetřovné lze, dle doposud platné právní úpravy, čerpat maximálně prvních 9 kalendářních dnů od uzavření zařízení, další dny nejsou hrazeny, ale  nadále je omluvena nepřítomnost v práci. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až prvních 16 kalendářních dnů od uzavření zařízení.

            Tiskopisy vám budou k dispozici od 12. března 2020 od 9,00 hodin u Mgr. Pavly Kemrové v budově školky Na Zelené louce, K Zelené louce 90, Plzeň. Pokud budete mít jakýkoliv další dotaz, směřujte jej prosím také na ní. O dalších krocích vás budeme neprodleně informovat.

Vzniklá situace nás mrzí, jsme si vědomi nepříjemností, které jsou s ní spojeny a děkujeme Vám za pochopení.


S pozdravem

Mgr. Petr Vicenda v.r.

Komentáře