Mateřská školka Na Zelené louce

O školce

     V květnu 2018 otevíráme dvě dětské skupiny s celkovou kapacitou 24 míst. Umístění v areálu Sokola Valcha jsme zvolili jako nejlepší variantu pro děti z pohledu okolní přírody, dětského hřiště, tělocvičny a nově vybudovaných tříd pro děti. Vybudování a provoz školky je podpořeno dotací MPSV pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Navazujeme na naší zkušenost se zřízením a provozem Mateřské školy Montessori Plzeň, umístěnou v centru Plzně. VedenÍ a přístup k dětem bude v duchu principů výchovy Marie Montessori. Předpokládáme, že mateřská školka Na Zelené louce vyplní nedostatečnou kapacitu pro děti předškolního věku na Valše a okolí.     

     Ve školce vytváříme kvalitní prostředí, které podporuje přirozenou zvídavost dítěte a pomáhá plně rozvinout jeho potenciál v duchu myšlenky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

     Při výuce, v níž převládá učení skrze proces pozorování, manipulace s pomůckami, individuální i skupinová práce, jsou zapojovány všechny smysly. Dítě vstřebává informace vlastním tempem a bez tlaku.

     Jedno dopoledne v týdnu navíc obohacujeme program dětí o sportovní aktivity v TJ Sokol, v jehož rámci se zaměřujeme na rozvoj sportovní všestrannosti dětí.