Mateřská školka Na Zelené louce

Naše služby

STRAVOVÁNÍ

Jídlo pro děti dovážíme ze školní kuchyně Bolevecké základní školy, které je připraveno dle požadavků spotřebního koše.

Aktuální jídelníček zde.

LOGOPEDIE

V každé třídě našich školek probíhá 1x týdně během dopoledních hodin logopedie. V práci s dětmi naše paní logopedky hravou a zábavnou formou procvičují komunikační dovednosti, vyjadřovací schopnosti, přirozenou cestou rozvíjejí slovní zásobu a trénují obratnost mluvidel a správné dechové návyky. Dále s dětmi rozvíjejí zrakové a sluchové percepce.