Mateřská školka Na Zelené louce

Denní režim

7.00 - 8.30 příchod dětí
8.00 – 9.30 tříhodinová práce s Montessori pomůckami, průběžná svačina
9.30 – 9.40svačina
9.45 – 10.30 elipsa
10.30 – 11.45 pobyt venku
12.00 – 12.30 oběd
12.45 – 13.00 děti s půldenní docházkou mohou být vyzvednuty ve třídě
13.00 – 14.30 Spinkání a odpočinek ve třídě
14.30 – 16.00 děti mohou pracovat s některými montessori materiály, dále také např. s Legem, Kaplou či odpočívat; průběžná svačina
16.00 – 16.30 vyzvedávání dětí