Mateřská školka Na Zelené louce

AKCE

Plán akcí na měsíc ČERVEN

  1. června 2019 – výlet MHD a návštěva Západočeské galerie v Plzni

                         - v rámci našeho tématu profese se zaměříme na profesi umělce. V Západočeské galerii právě probíhá výstava, která samotnou profesi umělce hodně řeší a jmenuje se podle ní - Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století

Velkým tématem moderního umění se po roce 1800 stal sám umělec: jeho profese, postavení ve společnosti i budování jeho sebevědomí před uměleckou kritikou či anonymními diváky. Utváření moderního umělectví zásadně ovlivnila nově zavedená veřejná prezentace děl na uměleckých výstavách, ale také reflexe tradičního i aktuálního uměleckého školení.

  • vstupné do galerie je 25, - Kč
  • děti musejí mít s sebou batoh a pití!!!
  • autobus nám jede v 8,23 hodin. Ze školky odcházíme již v 8,10 hodin!!! Nejpozději…

 

  1. června 2019 – představujeme další profesi – KADEŘNICE

 

  1. června 2019 – výlet za hasiči z Hasičského záchranného sboru České republiky

                             - navštívíme Požární stanici Plzeň – střed v Pobřežní ulici

                             - pojedeme MHD, odchod nejpozději v 8, 45 hodin!!!

                             - každé dítě musí mít batoh a pití!!!

 

  1. června 2019 – výlet do Borského parku spojený s koupí zmrzliny na konečné tramvaje číslo 4

 

 

ZMĚNA AKCÍ VYHRAZENA.